Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Republiky 1, Městec Králové, 289 03 
Tel.: 325 643 211
E-mail: podatelna@meu.mesteckralove.cz
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Tel: 325 600 211
Fax: 325 614 486
E-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz

Oddělení životního prostředí- Ing. Lenka Skalická
Tel: 325 600 480, 728 264 618
E-mail: zivotni@mesto-podebrady.cz
Dr. Ing. MPA Burešová Marcela
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
Fax: 257 280 203
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra