Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Olga Kovaříková Komenského 272 -
Jiří Valenz Kloušov 3 377 912 790

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Jaroslav Petřík Zahradní ulice -
Jaroslav Žák Na Výsluní 417, Merklín -
Jiří Václavovič Bezručova 20, Merklín -

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
Nákladní automobily, bagry MVP Václav Polívka Václav Polívka
Traktory ZD Merklín ZD Merklín

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Merklín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kapacita
Obecní úřad shromáždění Zámek 1 Ing. Jana Nováková --
Školní jídelna ubytování/stravování Školní 249 PaedDr. Jaroslava Pěsničáková 100