Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24  Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň

Provozní středisko Horní Berounka:  
Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň

Přímý výkon správy toku:
p.Václav Opat

Poříčný
p. Zdeněk Pavlík

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Merklín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Merklínka
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-089, 1-10-02-093
ID toku: 10100099

 

Vodní tok Biřkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-090 1-10-02-092 1-10-02-093
ID toku: 10262234

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-092
ID toku: 10251083

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-092
ID toku: 10251083

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-093
ID toku: 10252786

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-093
ID toku: 10272826

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-089
ID toku: 10251570

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-093
ID toku: 10275666

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, 256 01

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Merklín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-089
ID toku: 10264376

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-089
ID toku: 10274420

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-093
ID toku: 10272896

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-069
ID toku: 10262486

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-093
ID toku: 10249609