Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Merklínem protéká říčka Merklínka. Říčka pramení jižně od Němčic, ústí zprava do Radbuzy ve Stodu, délka toku 39,2 km, plocha povodí 157,3 km2, průměrný průtok v ústí 0,6 m3.s-1. Merklínka si udržuje severní směr a má charakter lučního potoka. Na svém horním toku bývá místně nazývána Starý a dále Bukovský potok. Název Merklínka (Merklínský potok) je odvozen od Merklína, obcí s barokním zámkem ze 17. století na středním toku. Řeka na své pouti napájí několik rybníků, tím posledním je Merklínský rybník, který se nachází na okraji Merklína. Pětatřicetihektarový rybník ležící na jihovýchodní části obce byl vybudován nákladem Viléma z Chřínova. Napájen je Merklínkou a Roupovským potokem. Při záplavách v roce 2002 se voda přelila přes hráz právě tohoto rybníka. V místních částech jsou další rybníky- Kačerna a Drnovka. 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:
 
Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).
 
Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 
Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Merklín může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Merklínka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. B Merklín, Merklínka ve správě Plzeňského kraje, který se nachází na na mostu ulice Sokolská. Pro informaci o vodním stavu na Merklínce může obci sloužit hladinoměr s online přenosem v obci Újezdec (správce Povodí Vltavy, státní podnik). Tento hlásný profil nemá stanovené SPA.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Merklín, Merklínka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 130
Ohrožení 170
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Hlásný profil kategorie C Újezdec, Merklínka
  • aktuální vodní stav: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.