Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zámek 1, 334 52 Merklín
Tel.: 377 912 260, 377 912 790
E-mail: info@merklin.cz
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Tel: 377 332 555
Fax: 377 332 505
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz
Vodoprávní úřad
Bc. Štěpanovský Petr
Tel: 377 332 521
E-mail:  stepanovsky@prestice-mesto.cz

Tomáš Vondrovic
Tel: 377 332 522
Email: vondrovic@prestice-mesto.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra