POVODŇOVÝ PLÁN obce Merklín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16615/2015-323; ze dne 27. 04. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR014256/2015; ze dne 17. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přeštice, Odbor životního prostředí
Č. j.: PR-OŽP-DVO/24234/2015; ze dne 06. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2020
offline verze 12. 12. 2020
digitalizovaná verze 12. 12. 2020
databáze POVIS 12. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i