Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Zámek 1, 334 52 Merklín
Tel.: 377 912 260, 377 912 132
E-mail: info@merklin.cz
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Tel: 377 332 555
Fax: 377 332 505
E-mail: povodne@prestice-mesto.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
Tel.: 377 195 111
Fax: 377 195 393
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.