Srážkoměry - Merklín

Chudenice (S_183)

Srážkoměrná stanice Chudenice S_183

Provozovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje

Srážkoměr je umístěn na Úřadu městyse Chudenice.

Křenice

Srážkoměr je umístěn u č.p. 14. 

Merklín

Srážkoměr je umístěn na hasičské zbrojnici v ul. Družstevní.

Všepadly

Srážkoměr je umístěn na Obecním úřadu Všepadly.