Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Mirotice je při povodni ohrožováno přibližně 45 budov, které trvale obývá zhruba 125 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Mirotice - agregované

ohr

Ohrožené objekty na území města Mirotice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožujícím objektem na území města Mirotice může být sběrný dvůr v ulici Zářečí na levém břehu řeky Lomnice. Více informací v kapitole Důležité kontakty.
Ohrožující objekty na území města Mirotice
Kontaminovaná místa na území města Mirotice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Mirotice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Mirotice u předsedy povodňové komise města.