Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Mirotice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastrální území města je z hydrologického hlediska velmi bohaté. Nejvýznamnějšími toky v území jsou Lomnice a Kostřatský potok. V blízkém okolí se nachází přibližně dvě desítky vodních nádrží a také množství vodních toků, které tato vodní díla napájí. Nejvýznamnějšími toky v území jsou řeky Lomnice a Kostřatský potok.

mirotice_hydro

Vodní toky na území města Mirotice

Lomnice je hlavním tokem na území města Mirotice. Z hlediska vyhl. 178/2012 to je významný vodní tok. Pramení jihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem v nad. výšce 800 m. Celková délka toku je 59,4 km. Jedná se o tok, který má dešťovo-sněhový režim. Správa toku je dělená, úsek ř. km 0,0 až 54,5 je ve správě Povodí Vltavy a pramenný úsek ř. km 54,5 – 59,4 má ve správě Lesy ČR, s. p. Do Otavy ústí v Orlické přehradě, posledních cca 5 km je již ve vzdutí přehrady.
Mirotice zahrnují úsek toku Lomnice v délce 10,5 km mezi ř. km 11,3 – 21,8. Na území je recipientem levostranného přítoku Kostřatský potok IDVT 10278434 s délkou toku 16,8 km.
Na území Mirotic jsou tři jezy, a to Dolejší v ř. km 14,05, Mrvík v ř. km 14,62 a Vackův v ř. km 16,55. Nad Vackovým jezem je odběrný objekt do Mirotického rybníka.

Kostřatský potok je levostranným přítokem Lomnice v ř. km 17,5. Z hlediska vyhl. 178/2012 se jedná o drobný vodní tok. Odvádí vodu z levobřežního území Lomnice. Na povodňovou situaci v Miroticích i v Lučkovicích má významný vliv (DIREKTA, 2013).

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Lomnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Blatná, Lomnice 30,90 0,98 11,0 34,0 48,0 92,0 116,0
Hlásný profil kat. A Dolní Ostrovec, Lomnice 7,10 1,67 17,0 54,0 76,0 143 180