Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

  • Sběrný dvůr ul. Zářečí (Štěpánků stodola u lávky, nedaleko č.p. 148), 398 01 Mirotice

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Martina Mikšíčková Mirotice 54

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Josef Barabáš Lučkovice 4
Stanislav Valtr Mirotice 160

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt, kontaktní osoba
Umístění
CASE 590 V. Kolouch Mirotice
Dopravní prostředky (traktory atp.) Ing. H. Dušková CEF Cerhonice
Manitou 731 ZOD Mirotice Mirotice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Mirotice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sokolovna     Místo ubytování Stroupežnického 192, Mirotice M. Chylíková 70 250
Tělocvična ZŠ Místo ubytování/stravování Školní 234, Mirotice Jan Janoušek 50 200

 

Náhradní zdroj pitné vody

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren, případně prostřednictvím ČEVAK a. s.
Hlášení poruch 800 120 112
Město Mirotice je napojeno na nádrž Římov.

Nouzové zásobování potravinami

Název Adresa Kontakt
Potraviny FLOP Náměstí Mikoláše Alše 68, Mirotice 382 229 325