Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice
Tel.: 382 229 101, 723 919 509
E-mail: podatelna@mirotice.cz, starosta@mirotice.cz
Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru ŽP
Budovcova 207/6, 397 19 Písek
Tel.:
382 330 650
E-mail:
miloslav.satra@mupisek.cz

Zdeněk Havrda, DiS. - vedoucí oddělení VH
Tel.:
 382 330 660 
E-mail:
zdenek.havrda@mupisek.cz

Ing. Hana Zahradníková - vedoucí oddělení
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra