Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Mirotice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice


Přímý výkon správy toku:
PS 8 Otava  - U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice

Příslušný správce VT na území města:
Karel Soukup
Tel.: 383 321 817, 723 809 644
E-mail: karel.soukup@pvl.cz, plv@plv.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Mirotice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lomnice 10100049 1-08-04-029
Kostřatský potok 10278434 1-08-04-028, 1-08-04-029
bezejmenný tok 10278413 1-08-04-031
PBP Luční p. tok + m. k. sev. od Mužetic 10278626 1-08-04-031
PBP Luční p. lesní p. 10267774 1-08-04-031
PBP od Naradova 10279461 1-08-04-023
bezejmenný tok 10274101 1-08-04-029
bezejmenný tok 10254876 1-08-04-031
LBP Luční p. zakrytý mel. kanál 10246089 1-08-04-031
bezejmenný tok 10273348 1-08-04-031
bezejmenný tok 10239800 1-08-04-031
bezejmenný tok 10278641 1-08-04-031
ZVHS 108040230/10 12000851 1-08-04-023
bezejmenný tok 10283446 1-08-04-029
bezejmenný tok 10251819 1-08-04-029
bezejmenný tok 10255625 1-08-04-029
bezejmenný tok 10281141 1-08-04-029

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Petr Novák
Tel.: 606 427 889
E-mail: petr.novak@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Mirotice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10279171 1-08-04-028
bezejmenný tok 10271984  1-08-04-028