Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Mirotice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice


Přímý výkon správy toku:
PS 8 Otava  - U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice

Příslušný správce VT na území města:
Karel Soukup
Tel.: 383 321 817
E-mail: karel.soukup@pvl.cz, plv@plv.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Mirotice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lomnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-029
ID toku: 10100049

 

Vodní tok Kostřatský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-028
ID toku: 10278434

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10278413

 

Vodní tok PBP od Naradova
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-023
ID toku: 10279461

 

Vodní tok PBP Luční p. tok + m. k. sev. od Mužetic
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10278626

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-029
ID toku: 10274101

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10254876

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10257294

 

Vodní tok LBP Luční p. zakrytý mel. kanál
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10246089

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10273348

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10239800

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-031
ID toku: 10278641

 

Vodní tok ZVHS 108040230/10
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-023
ID toku: 12000851

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-029
ID toku: 10283446

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Petr Novák
Tel.: 606 427 889
E-mail: petr.novak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Mirotice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-04-028
ID toku: 10279171