Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Písek.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Mirotice.

Osoby na území města Mirotice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může být vyhlášeno dopravní omezení na komunikaci vedoucí z Mirotic do Hořejšího Mlýnu (směr Lučkovice). V tomto případě lze využít objízdnou trasu vedoucí směrem na Boudy nebo na obec Stražovice.
Pro nemovitosti ležící na levém břehu Lomnice lze stanovit objízdnou trasu I/4 směrem na Prahu odbočení směrem na Písek po obchvatu přes Radobytce, zpět do města Mirotice.
Pro nemovitosti ležící na pravém břehu Lomnice lze využít komunikaci I/4 směrem na Písek. »
Dopravní omezení na území města Mirotice
Objízdné trasy na území města Mirotice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.