Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožené objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  •  Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce ve městě
Adresa Telefon Mobil
Bc. Iveta Zajíčková starostka 377 922 292

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Funkce ve městě

Adresa Mobil
David Trsek velitel JSDH
Lukáš Kubík JSDHO - VD, Technik TOOB

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon
Evakuační člun, Osobní vůz Fabia, 
Dopr. automobil Fiat Ducato, 
Protipovodňové pytle 500x, 
Násypka, Elektrotechnika + osvětlení,
Vysoušeč zdiva
David Trsek


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Město Touškov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubyt. kap. Strav. kap.
Budova ZŠ Místo ubytování Čemínská 296 Mgr. et Bc. Mezerová Dagmar 300 --
Jídelna v budově MŠ Místo stravování Újezdská 95 Kateřina Müllerová -- 300

 

Zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území města Město Touškov

Subjekt Adresa
Vodárna Plzeň a.s. Malostranská 2, 326 00 Plzeň


Nouzové zásobování potravinami na území města Město Touškov

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Čemínská 405 Ladislava Trnková
Potraviny Kučera Čemínská 21