Organizace dopravy

Při povodni, kdy dojde k zaplavení a zanesení silnic, poškození mostů nebo samotné silnice, požádá PK obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, resp. o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom PK ORP Nýřany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných komunikacích, podle konkrétní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě PK města Město Touškov.

Osoby na území města Město Touškov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může ve městě dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice druhé třídy č. 180 v okolí vodního toku Mže. V tomto případě stanoví předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen objízdnou či evakuační trasu. Je stanovena ústupová trasa směrem na Čeminy. »

Dopravní omezení na území města Město Touškov
Objízdné trasy na území města Město Touškov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.