Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Město Touškov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Závod:
Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 307 111

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Horní Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Mgr. Pavel Veverka, tel.: 377 307 343, e-mail: pavel.veverka@pvl.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mže 10100016 1-10-01-180
Čerminský potok 10240035 1-10-01-183
bezejmenný vodní tok 10278579 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10252073 1-10-01-183   

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Berounky, Sukova 40, 301 00  Plzeň
František Šampalík, tel.: 956 955 201, e-mail: frantisek.sampalik@lesycr.cz

Rajon - Příslušný správce VT na území města Město Touškov:
Rajon 8 - Správa toků, detašované pracoviště Plzeň
Ing. Luboš Redlich, tel.: 956 955 504, 725 929 136, e-mail: lubos.redlich@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný vodní tok 10249018 1-10-01-183
bezejmenný vodní tok 10257166 1-10-01-183

 

Vodní toky bez určení správcovství 

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území města nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný vodní tok 10261894 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10279640 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10279382 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10248613 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10276804 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10260886 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10259176 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10281059 1-10-01-180
bezejmenný vodní tok 10249392 1-10-01-180