Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem na území je Mže, která pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa. Na českém území protéká například městy Tachov a Stříbro. Celková délka jejího toku je 106,5 km a plocha povodí činí 1828,6 km2. Průměrný roční průtok při jejím ústí je 8,55 m3/s. Na toku se nacházejí dvě významnější vodní díla, a to VD Lučina a VD Hracholusky.

toky

Vodní toky na území Města Touškov