Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Josef Vašina Myštěves 88 724 183 735

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon (neveřejný)
Vladislav Veselý Myštěves 118
Petr Dohnal Myštěves 101
Josef Šenk Myštěves 7

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon
auto Josef Vašina OÚ Myštěves 724 183 735
Avia Josef Vašina Hasiči 724 183 735

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Myštěves

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob/jídel
Obecní hostinec  Myštěves 11 p. Vašina

724 183 735

20/--
Rolnická a. s. Králíky 1 pí Pólová

495 490 347

--/20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil Forma

Královehradecká provozní a.s., pobočka Nový Bydžov

U Mlýna 1355, 504 01 Nový Bydžov Půš Pavel

737 727 654

cisterna

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
HRUŠKA, spol. s.r.o Myštěves 12 pí Prchlíková 495 496 210