Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Myštěves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 088 111

Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel: 483 366 311

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín
Tel: 493 533 968
Ing. Marcela Marešová - vedoucí PS Jičín
Tel: 724 068 969
E-mail: maresovam@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Myštěves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Králický p. 10177119 1-04-02-050
bezejmenný tok 10177129 1-04-02-050
bezejmenný tok 10177127 1-04-02-050

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl
Tel: 956 953 201, 724 523 953
E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Myštěves:
Jiří Marek (rajon 305)
Tel: 956 953 205, 725 257 320
E-mail: jiri.marek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. na území obce Myštěves.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10177126 1-04-02-050

 

  • Vodní toky ve správě obce Myštěves
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10177130 1-04-02-050