Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Myštěves 15, 503 15 Nechanice
Tel: 724 183 735 (starosta)
E-mail: mysteves@volny.cz

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Tel: 495 703 911 (ústředna), 495 703 910 (starosta)
E-mail: mesto@novybydzov.cz

Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Jan Rejthárek - vedoucí odboru

Tel: 495 703 951
E-mail: rejtharek@novybydzov.cz

Oddělení životního prostředí 

Milena Žáková, DiS. - vedoucí oddělení 
Tel: 495 703 961

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
RNDr. Miroslav Krejzlík - vedoucí odboru
Tel: 495 817 190
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Zdeněk Štorek - vedoucí oddělení
Tel: 495 817 194
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra