POVODŇOVÝ PLÁN obce Myštěves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/23198; ze dne 21. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003654/2014; ze dne 24. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Oddělení krizového řízení
Č. j.: R/16362/2014/Kun/2007/2014; ze dne 03. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2016
offline verze 07. 04. 2016
digitalizovaná verze 07. 04. 2016
databáze POVIS 07. 04. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i