Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Myštěves 15, 503 15 Nechanice
Tel: 724 183 735 (starosta)
E-mail: mysteves@volny.cz
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Tel: 495 703 911 (ústředna), 608 036 135 (tajemník)
E-mail: povodne@novybydzov.cz, kunst@novybydzov.cz
Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Tel: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  •  Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole  Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.