Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou i hlídkovou povodňovou  službu města Olešnice vykonávají členové povodňové komise města Olešnice na základě pokynů předsedy povodňové komise.

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 )

Jméno a příjmení Telefon                   
PaedDr. Zdeněk Peša 516 463 296

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4 )

Jméno a příjmení
Funkce

Kamil Holek

velitel výjezdové jednotky

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník     
Typ techniky
Kontaktní osoba
SDH Olešnice CAS 32 Tatra 815, čerpadla na odsávání vody ze sklepů, výjezdové vozidlo s defibrilátorem Kamil Holek
VSP Group, a. s. zemědělské stroje Stanislav Doskočil
Mlékárny RMD Olešnice Vysokozdvižné vozíky  


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Olešnice

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Olešnice Hliníky 108 Vladimír Hél 300 300


Zásobování

Subjekty zajišťující náhradní zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Forma      
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Boskovice 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice cisterna
Jednota spotřební družstvo v Boskovicích náměstí 9. května 2136/10 balená voda


Subjekty zajišťující náhradní zásobování potravinami

Subjekt Adresa
Jednota spotřební družstvo v Boskovicích náměstí 9. května 2136/10