Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise města Olešnice.

Osoby na území města Olešnice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Může být zaplavena ulice Moravská strana a Dolní Vejpustek, proto byla stanovena následující ústupová trasa, která vede po silnici č. 362 směrem na Nyklovice či Crhov, a také objízdná trasa vedoucí přes obce Kněževes, Ústup a Rozsíčka. »
Dopravní omezení na území města Olešnice
Objízdné trasy na území města Olešnice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.