Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Olešnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje:
Husova 760, 675 71 Náměšt nad Oslavou
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Olešnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Veselský potok 10200669 4-15-01-049
Bezejmenný tok 10440175 4-15-01-049
Bezejmenný tok 10198016 4-15-01-048
Bezejmenný tok 10440173 4-15-01-049
Puchárna 10440443 4-15-01-050
Bezejmenný tok 10440174 4-15-01-049
ZVHS 20 15000045 4-15-01-048

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství - jižní Morava, Březnická 5659, Zlín 760 01
Vedoucí - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 915 111

E-mail:
 or942@lesycr.cz


Příslušný správce VT na území města:
Rajon 214 -  Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Tomáš Hájek
Tel.: 956 952 219; 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Olešnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Hodonínka 10200091 4-15-01-048 /050
Bezejmenný tok 10440441 4-15-01-048
Bezejmenný tok 10201376 4-15-01-048