Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice
Tel: 516 463 109, 603 816 152 (starosta)
E-mail: olesnice@olesnice.cz
Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Tel: 516 488 600, 723 205 170 (starosta)
E-mail: mu@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.