Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Ostrožská Nová Ves je při povodni Q100 ohrožováno 5 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řeky Moravy. Jedná se o klub kanoistiky, firmy Štěrkovna, s.r.o. a Golf - Jezera, s.r.o. - klubovna. Dále je v ohrožení kemp a penzion Slovácký dvůr. V připadě, že by nastal povodňový stav podobný historické povodni povodni bylo by ohroženo 525 budov.Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.   »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
štěrkovna DOBET, spol. s.r.o. Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 432 335
kovovýroba Kovovýroba HOFFMANN, s.r.o. Dědina 959, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 420 612
lázně Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 437 200
Rozvodna VVN E.ON Distribuce, a.s. Na Záhonech 840 111 333
ČOV Slovácké vodárny a kanalizace Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště 572 530 111
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ostrožská Nová Ves.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Ostožské Nové Vsi u předsedy povodňové komise obce.