Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Záhumení 1022, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Tel.: 572 598 115
E-mail: starosta@onves.cz
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 103
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100  
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.