Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště
Vodní tok Petříkovec
Číslo hydrologického pořadí:  4-13-02-008 4-13-02-009 4-13-02-010
ID toku: 10203577

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-010
ID toku: 10197938

 

Vodní tok Bobrovec
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-002
ID toku: 10219483

 

Vodní tok Chylický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-009 4-13-02-010
ID toku: 10187087

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-002
ID toku: 10196463

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-009
ID toku: 10206651

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-008
ID toku: 10202527

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-010
ID toku: 10193689

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-009
ID toku: 10206955

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-002
ID toku: 10193667

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-010
ID toku: 10207874

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-009
ID toku: 10207126

 

  • Vodní toky ve správě HOZ a ostatní

                ID 10201820

                ID 10201753

                ID 10201615