Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Tel.: 572 598 115
E-mail: starosta@onves.cz
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 856
Fax: 572 551 071
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:577 043 355
Fax: 577 043 352
E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra