Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Záhumení 1022, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Tel.: 572 598 115
E-mail: podatelna@onves.cz
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111
Fax: 572 551 071
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

Vedoucí odboru - Ing. Rostislav Novosad
Tel.: 572 525 150, 606 422 556
E-mail: rostislav.novosad@mesto-uh.cz

Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Jan Krčma, Ph.D.
Tel.: 572 525 840, 739 488 476
E-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra