POVODŇOVÝ PLÁN obce Ostrožská Nová Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM57667/2014-219/Ju; ze dne 01. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Č. j.: MUUH-OŽP/11989/2015/TomJ Spis/ 3004/2015; ze dne 27. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 08. 2021
offline verze 24. 08. 2021
digitalizovaná verze 24. 08. 2021
databáze POVIS 24. 08. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i