Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožující objekty

  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Ostrožská Nová Ves

  • Hlásná a hlídková služba

  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

  • Zabezpečení evakuace

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
štěrkovna DOBET, spol. s.r.o. Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 432 335
kovovýroba Kovovýroba HOFFMANN, s.r.o. Dědina 959, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 420 612
lázně Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 437 200
Rozvodna VVN E.ON Distribuce, a.s. Na Záhonech 840 111 333
ČOV Slovácké vodárny a kanalizace Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště 572 530 111
 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Dagmar Botková Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 598 115

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
František Botek Dědina 636, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 591 381
Miroslav Hlůšek Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves 572 598 344

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičské auto CAS  32 - T 148
AVIA  -  DA 12  A 31
Plovoucí čerpadlo  -  AQUA
Motorová pila - HUSQVARNA 372 XP
SDH Chylice - Na Lapači 142 572 598 344
povodňové pytle  OÚ Ostrožská N.V. Dědina 161 725 121 038

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Ostrožská Nová Ves

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob

Základní škola

Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Mgr. Alena Horáková

100

Slovácký dvůr Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves Recepce 80