Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba 

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Dagmar Botková 572 598 115

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
František Botek 572 591 381
Miroslav Hlůšek 572 598 344

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičské auto CAS  32 - T 148,
AVIA  -  DA 12  A 31,
Plovoucí čerpadlo  -  AQUA,
Motorová pila - HUSQVARNA 372 XP
SDH Na Lapači 142, Ostrožská Nová Ves - Chylice 572 598 344
povodňové pytle OÚ Ostrožská N.V. Dědina 161, Ostrožská Nová Ves 725 121 038

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Ostrožská Nová Ves

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob

Základní škola

Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Mgr. Alena Horáková

100

Slovácký dvůr Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves Recepce 80


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Slovácké vodárny a kanalizace a. s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 572 530 111