Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dobříš.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení na území SO ORP Dobříš: »
Silnice II. třídy:
 • II/114 v obci Stará Huť
 • II/116 v obci Nový Knín
 • II/116 v obci Malá Hraštice

Silnice III. třídy a další komunikace:

 • III/10222 v obci Nový Knín
 • III/10227 v obci Daleké Dušníky, místní část Druhlice
 • v ulici Karla Čapka v obci Stará Huť
 • příjezdová komunikace do chatové oblasti Podedruhlice, obec Daleké Dušníky
 • příjezdová komunikace do chatové oblasti, obec Malá Hraštice
 • poblíž křižovatky místní komunikace s III/1021 v obci Velká Lečice
 • místní komunikace v obci Velká Lečice, poblíž restaurace U Stiborů (č.p. 8)
 • místní komunikace u řeky Kocáby v obci Velká Lečice
Dopravní omezení na území ORP Dobříš
Objízdné trasy na území ORP Dobříš

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP Dobříš. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.