Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Tel.: 318 533 311
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444  
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, opis@sck.izscr.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Dobříš: »
 
Povodňové komise sousedních ORP: