POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Dobříš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 2042/2015; ze dne 14. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/007048/2014; ze dne 11. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 018810/2015/KUSK; ze dne 12. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i