Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Dobříš a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přímý výkon správy toku:
PS 5 - Grafická 36, 150 21 Praha 5

Úsekový technik: Martin Kopřiva
Tel.: 602 283 109
E-mail: martin.kopriva@pvl.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobříš, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou sežazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká obcemi
Vltava 10100001 1-08-05-0230-0-00 | 1-08-05-0250-0-00 | 1-08-05-0360-0-00 | 1-08-05-0370-0-00 | 1-08-05-0410-0-00 | 1-08-05-0430-0-00 | 1-08-05-0450-0-00 | 1-08-05-0740-0-00 | 1-08-05-0760-0-00 | 1-08-05-0772-0-00 | 1-08-05-0790-0-00

Hřiměždice, Županovice, Chotilsko, Čím, Borotice

Kocába (do ř. km 27,322, ř. km 44,37 - ř. km 48,376) 10100074 1-08-05-0900-0-00 | 1-08-05-0920-0-00 | 1-08-05-0940-0-00 | 1-08-05-1040-0-00 | 1-08-05-1080-0-00 Malá Hraštice, Mokrovraty, Nový Knín, Stará Huť, Velká Lečice
Sychrovský potok 10101175 1-08-05-0950-0-00 | 1-08-05-0970-0-00 | 1-08-05-0990-0-00 | 1-08-05-1030-0-00 Dobříš, Obořiště, Rosovice, Stará Huť, Svaté Pole
Kotenčický potok 10100317 1-08-05-0960-0-00 Obořiště
Lhotský potok 10245034 1-08-05-0910-0-00 Ouběnice
PBP Kocába Libický p. 10274002 1-08-05-0920-0-00 Drhovy, Daleké Dušníky
bezejmenný potok 10245277 1-08-05-0950-0-00 | 1-08-05-0970-0-00 Obořiště, Svaté Pole
bezejmenný potok 10265856 1-08-05-0960-0-00 Obořiště
bezejmenný potok 10279208 1-08-05-0771-0-00 Korkyně, Chotilsko
bezejmenný potok 10252218 1-08-05-0771-0-00 Korkyně, Čím
LBP Kotenčický p. mel. svod 10249840 1-08-05-0960-0-00 Rosovice, Obořiště
bezejmenný potok 10254123 1-08-05-1040-0-00 Mokrovraty, Nový Knín
bezejmenný potok 10269843 1-08-05-0990-0-00 Dobříš
Od Kamenného dvora 10279095 1-08-05-0960-0-00 Rosovice, Obořiště
bezejmenný potok 10271803 1-08-05-1020-0-00 Dobříš

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ Jižní Čechy - Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Vedoucí pracoviště: Ing. Pavel Kub
Tel.: 956 954 111
E-mail: ost944@lesycr.cz


Správci VT na území ORP Dobříš:
Ing. Jakub Harsa
Tel.: 956 954 225
Mob.: 724 523 257
E-mail: jakub.harsa@lesycr.cz

Ing. Lukáš Králík
Tel.: 956 944 367
Mob.: 725 129 414
E-mail: lukas.kralik@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobříš, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou sežazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká obcemi
Kocába (ř. km 27,322 - ř. km 44,37) 10100074 1-08-05-0900-0-00 | 1-08-05-0920-0-00 | 1-08-05-0940-0-00 | 1-08-05-1040-0-00 | 1-08-05-1080-0-00 Daleké Dušníky, Rybníky, Ouběnice, Stará Huť
Voznický potok (Voznice) 10278406 1-08-05-1050-0-00 | 1-08-05-1070-0-00 Dobříš, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Nový Knín, Voznice
Čelinský potok 10267343 1-08-05-0420-0-00 Nový Knín, Borotice, Chotilsko
Hubenovský potok 10279617 1-08-05-0380-0-00 | 1-08-05-0400-0-00 Nečín, Drevníky, Županovice, Borotice
Trnovský potok 10101441 1-08-05-1000-0-00 | 1-08-05-1020-0-00 Rosovice, Dobříš
Jindrovský potok 10263239 1-08-05-0240-0-00 Hřiměždice
Makyta 10101913 1-08-05-1090-0-00 Nová Ves pod Pleší
Meredský potok 10262524 1-08-05-0771-0-00 Chotilsko, Čím
Radič 10281718 1-05-05-0461-0-00 Chotilsko
Lipižský potok 10239990 1-08-05-1010-0-00 Dobříš
bezejmenný potok 10247187 1-08-05-0980-0-00 Rosovice, Obořiště, Svaté Pole
bezejmenný potok 10244744 1-08-05-0930-0-00 Drevníky, Drhovy, Nový Knín, Rybníky
PBP Kocáby - p. Chaloupka přes silnici Drásov-Obory 10270253 1-08-05-0900-0-00 Ouběnice
Borotický potok 10239158 1-08-05-0390-0-00 Borotice, Drevníky
Chouzava (Rybniční potok) 10240829 1-08-05-1060-0-00 Voznice
LP Vltavy ř.km 128,1 Vošický potok 10257176 1-08-05-0250-0-00 Nečín, Hřiměždice
PBP Voznického potoka - z lokality Bekovka, ústí pod Voznicí 10273595 1-08-05-1070-0-00 Voznice
LP Vltavy ř.km 125,5 Hříměždický p 10246051 1-08-05-0370-0-00 Hřiměždice
LBP Voznického potoka - od výškové k. 450,0 10269364 1-08-05-1070-0-00 Nová Ves pod Pleší, Mokrovraty
bezejmenný potok 10262038 1-08-05-1070-0-00 Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice, Mokrovraty
LBP Sychrovského potoka ř.km 14,7 10257958 1-08-05-0950-0-00 Rosovice
PBP Kocáby ř.km 18,3 10267260 1-08-05-1040-0-00 Nový Knín
PBP Kocáby ř.km 12,05 10256335 1-08-05-1080-0-00 Nové Dvory, Velká Lečice
LBP Voznického potoka - od kopce Točná, přes v.k. 389,0 10257073 1-08-05-1050-0-00 Voznice
LBP Voznického potoka - Česný potok 10268640 1-08-05-1050-0-00 Dobříš, Voznice
PBP Kocáby ř.km 13,4 10274013 1-08-05-1080-0-00 Nové Dvory, Velká Lečice
bezejmenný potok 10246065 1-08-05-0920-0-00 | 1-08-05-0970-0-00 Svaté Pole, Rybníky
PBP Hubenovského potoka - z lesa Klucký, od Bělohradu 10278571 1-08-05-0380-0-00 Nečín
PBP Kocáby ř.km 25,3 10274817 1-08-05-1040-0-00 Nový Knín
LBP Vltavy ř.km 100,4 od obce Křeničná 10251305 1-08-05-0760-0-00 Chotilsko
LBP Kocáby ř.km 13,2 10267508 1-08-05-1080-0-00 Velká Lečice
bezejmenný potok 10271944 1-08-05-1010-0-00 Dobříš
bezejmenný potok 10277003 1-08-05-1040-0-00 Nový Knín
PBP Kocáby - z Dubiny, přes v.k-384,5 10273684 1-08-05-0940-0-00 Nový Knín
LBP Čelínského potoka - od obce Mokrsko 10246324 1-08-05-0420-0-00 Chotilsko, Borotice
bezejmenný potok 10282261 1-08-05-1000-0-00 Dobříš, Rosovice