Historické povodně

Na území SO ORP Kaplice se povodně vyskytují poměrně pravidelně. Záznamy o rozsáhlých povodních a jimi způsobených škodách nalezneme už v historických záznamech, kde je například zmiňována povodeň z roku 1888, 1890, 1925, 1954. Z nedávné minulosti způsobila největší škody na území SO ORP povodeň v roce 2002, kdy například ve městě Kaplice průtoky dosahovaly zhruba úrovně 200-500 leté vody, kulminační průtok dosáhnul 260 m3/s. V Pořešíně průtoky dosáhly úrovně 500-1000 leté vody s kulminačním průtokem 435 m3/s.            
Při povodních v srpnu 2002 byla protržena Soběnovská přehrada, která zvětšila průtok Černé, což mělo za následek výrazné zpomalení odtoku Malše z obce. Následně došlo k protržení Pytlového potoka, vznikla přívalová vlna, která ještě více zvýšila průtok Malše a její rozlití do polí a za obcí. Vyčíslená škoda ke konci srpna 2002 dosáhla 71 mil. Kč. Povodňové stavy nastaly např. v letech 2007, 2009 a 2013. »