Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
tel.: 499 898 921, e-mail: podatelna@pilnikov.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
tel.: 499 803 111, e-mail:

Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Ing. Monika Brázdová, vedoucí oddělení
tel.: 499 803 255, 733 659 102, e-mail:
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:
495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ing. Zdeněk Štorek, vedoucí oddělení
tel.: 495 817 194, e-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra