Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
tel.: 499 898 921
e-mail: podatelna@pilnikov.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
tel: 499 803 111, 777 271 488, 499 803 252
e-mail: kasperova@trutnov.cz, suchankova@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495817111
fax: 495817336
e-mail:
povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel.:
267 121 111

fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.