POVODŇOVÝ PLÁN města Pilníkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48483; ze dne 26. 11. 2018
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/006097/2018; ze dne 10. 04. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTN 41857/2019; ze dne 07. 05. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 11. 2018
offline verze 29. 11. 2018
digitalizovaná verze 29. 11. 2018
databáze POVIS 29. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i