Srážkoměry - Pilníkov

Chotěvice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Labe, závod Hradec Králové, se nachází v nezastavěné části obce Chotěvice, v povodí Pilníkovského potoka.

Trutnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Hradec Králové se nachází na území ORP Trutnov, v městské části Horní předměstí, v blízkosti sportovního areálu.

Vlčice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Labe, závod Hradec Králové, je umístěna v centrální části obce Vlčice v blízkosti autobusové zastávky.