Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p.. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Podolí:

  • od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Moravy, s. p. cestou Povodňové komise ORP Přerov nebo HZS Olomouckého kraje
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, zpravodajství na internetu, atd.)
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl

Vlastníci a uživatelé vodních děl oznámí nebezpečí zvláštní povodně povodňovému orgánu, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

 

ČHMÚ - důležité odkazy:

 

KONTAKTY

ČHMÚ, Brno

Adresa:          Kroftova 2578/43, 616 67 Brno

Web:               http://hydro.chmi.cz/hpps/

Tab. ČHMÚ - plán spojení

ČHMÚ Pobočka Brno
RPP Brno
Oddělení hydrologie
Telefon 541 421 011 541 421 072 541 421 022
Email pobocka.brno@chmi.cz salek@chmi.cz eva.soukalova@chmi.cz
Vedoucí / ředitel RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. RNDr. Milan Šálek Ing. Eva Soukalová, CSc.
Fax 541 421 019 541 421 018 541 421 018

 

Povodí Moravy, s. p.

Adresa:          Dřevařská 11, 601 75 Brno

Web:               http://www.pmo.cz

Tab. Povodí Moravy, s. p. - plán spojení

PMO Ředitelství Závod Horní Morava
Vodohospodářský dispečink Provoz Přerov
Telefon 541 637 111 585 711 217 541 211 737(nepřetržitá služba) 581 200 493
Email sekretariatgr@pmo.cz sekretariatZHM@pmo.cz dispecink@pmo.cz provozprerov@pmo.cz
Vedoucí / ředitel Ing. Radim Světlík Ing. David Fína Ing. Marek Viskot David Čížek, DiS.
Telefon 541 637 202 585 711 217 541 637 252 581 200 491-3
Fax 541 211 403 585 711 214 541 637 313  

Lesy České republiky, s. p.

Adresa:          Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Web:               http://www.lesycr.cz

Tab. Lesy České republiky, s. p. - plán spojení

Lesy ČR, s. p. Ředitelství ST - oblast povodí Moravy
Telefon 956 999 111 956 957 111
Email lesycr@lesycr.cz ost57@lesycr.cz
Vedoucí / ředitel Ing. Svatopluk Sýkora Ing. Pavel Pernica
Telefon 956 999 254 956 957 111
Fax 495 262 391 571 489 832

Magistrát města Přerov (ORP)

Adresa:   Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2, 750 11 Přerov

                 Centrum krizového řízení, Šírava 25 (budova HZS), 750 02 Přerov

Web:        http://www.prerov.eu

Tab. Magistrát města Přerov (ORP) - plán spojení I

   Magistrát
Centrum krizového řízení
 Telefon 581 268 111  950 781 018 
 Email posta@prerov.eu   povodnova.komise@prerov.eu 
 Vedoucí / starosta
Ing. Jiří Lajtoch  
 Telefon 581 268 411   581 268 471 

Tab. Magistrát města Přerov (ORP) - plán spojení II

  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Telefon
581 268 232 581 268 537
Email
pavel.julis@prerov.eu jiri.masek@prerov.eu
Vedoucí
RNDr. Pavel Juliš Ing. Jiří Mašek
Telefon
581 268 232 581 268 537

Tab. Obce na toku (pod obcí) - plán spojení

  Beňov
Horní Moštěnice
 Adresa Beňov 3, 750 02 Přerov Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
 Telefon 581 224 105, 739 320 970 581 224 122, 581 224 233
 Email podatelna@benov.cz ouhornimostenice@cbox.cz
  starosta@benov.cz ou@hornimostenice.cz
 Starosta Ivo Pitner Ing. Vladimír Martínek
 Telefon 581 224 105, 739 320 970 581 224 233, 602 514 359
 Fax 581 224 105 581 703 032
 Web http://www.benov.cz http://www.hornimostenice.cz