POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Bečva

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004378/2017; ze dne 17. 10. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM49350/2017-419/Ju; ze dne 25. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ-RpR/40573/2017; ze dne 15. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 12. 2020
offline verze 11. 12. 2020
digitalizovaná verze 11. 12. 2020
databáze POVIS 11. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i