POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Maršov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe
Č. j.: VHD/16/21534; ze dne 16. 08. 2016
Správa Krkonošského národního parku
Č. j.: KRNAP 07217/2016; ze dne 29. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov - Odbor Kancelář MěÚ
Č. j.: 125371/2016; ze dne 08. 11. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2023
offline verze 30. 11. 2023
digitalizovaná verze 30. 11. 2023
databáze POVIS 30. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i