POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Maršov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe
Č. j.: VHD/16/21534; ze dne 16. 08. 2016
Správa Krkonošského národního parku
Č. j.: KRNAP 07217/2016; ze dne 29. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov - Odbor Kancelář MěÚ
Č. j.: 125371/2016; ze dne 08. 11. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2020
offline verze 04. 09. 2020
digitalizovaná verze 04. 09. 2020
databáze POVIS 04. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003230.00395
end _require6.0E-50.00401
starting _initRouter1.0E-50.00402
finishing _initRouter0.055380.0594
starting init0.007030.06643
finishing init0.097980.1644
starting postDispatch0.035340.19974
finishing postDispatch0.834231.03398
finish2.0E-51.03399