POVODŇOVÝ PLÁN obce Libochovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnk
Č. j.: 301100-5625/2014; ze dne 16. 12. 2014
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/32724; ze dne 01. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 0000785/15/ŽP/BHo; ze dne 06. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 05. 2021
offline verze 31. 05. 2021
digitalizovaná verze 31. 05. 2021
databáze POVIS 31. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i