POVODŇOVÝ PLÁN obce Rochlov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 20959/2014-323; ze dne 23. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/001956/2014; ze dne 17. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-Hra/10879/2014; ze dne 30. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2019
offline verze 24. 04. 2019
digitalizovaná verze 24. 04. 2019
databáze POVIS 24. 04. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i