Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rochlov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 504 - Ing. Luboš Redlich
tel.: 956 955 504, 725 929 136
E-mail: lubos.redlich@lesycr.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky protékající intravilánem obce. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rochlov, které nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kbelanský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-192/193
ID toku: 10239233

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-192
ID toku: 10278625

 

  • Vodní toky bez určení správcovství
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-192
ID toku: 10255267