Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rochlov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rochlov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Povodí Vejprnického potoka

Kbelanský potok pramení severně od obce Kbelany v okrese Plzeň – sever, odkud teče jihovýchodním směrem. Ve městě Nýřany se stéká s Hněvnickým potokem a společně se vlévají do Vejprnického potoka (jsou jeho levostranným přítokem).

 
Vodní toky na území obce Rochlov

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rochlov

Přehled vodních nádrží na území obce Rochlov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rochlov se nachází 1 vodní nádrž, další nádrže jsou zanedbatelného významu.
Vodní nádrž Ovčí Rybník, který leží přímo v obci Rochlov, má spíše místní význam. V letech 2003-2004 došlo k odbahnění rybníka, protože byl silně zanesen sedimenty a výpustná zařízení nefungovala dostatečně. Na rybníku se pravidelně konají místní rybářské závody.