Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nýřany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Rochlov.

Osoby na území obce Rochlov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení části silnice III/2036 v obci Rochlov. V tomto případě se použije objízdná trasa po silnicích III/2035 a III/20312 přes Hněvnice a Sulislav a odtud po silnici II/605 do Úlice, odkud objízdná trasa pokračuje do Rochlova po místní komunikaci. Při intenzivních přívalových srážkách může rovněž dojít k zaplavení okolí železniční zastávky na jižním okraji obce, čímž by mohlo dojít k omezení provozu na železniční trati. »
Dopravní omezení na území obce Rochlov
Objízdné trasy na území obce Rochlov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.